Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING3C - Tabelka

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING3 organizowanym przez
Wydział‚ Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Tabelka

Twoim zadaniem bę™dzie posumowanie liczb zapisanych wewną…trz tabeli zakodowanej w ję™zyku HTML.

Wejś›cie

 • nieznana z góry liczba wierszy tekstu, wewną…trz którego znajduje się™ tabela opisana w ję™zyku HTML
 • tabela zaczyna się znacznikiem <table>, a koń„czy znacznikem </table>
 • każdy wiersz tabeli zaczyna się™ znacznikiem <tr>, a koń„czy znacznikiem </tr>
 • każda komórka tabeli zaczyna się™ znacznikiem <td>, a koń„czy znacznikiem </td>
 • każda komórka tabeli zawiera nieujemną… liczbę™ całkowitą…, być‡ może otoczoną… dowolną… liczbą… biał‚ych znaków
 • każdy ze znaczników może być otoczony dowolną… liczbą… biał‚ych znaków
 • każdy ze znaczników otwierają…cych moąe zawierać‡ parametry, być‡ może otoczone biał‚ymi znakami, zapisane zgodnie ze skł‚adnią… HTML, np.
  <td style='font-family: arial'>
 • parametry należy zignorowaÄć
 • wszystkie znaczniki sa prawidł‚owo sparowane
 • tekst znajdujÄący sie przed i za tabelą… jest nieistotny
 • tabela ma maksymalnie 1000 kolumn i 1000 wierszy

WyjĹście

 • jeżeli którykolwiek z wierszy różni się™ od pozostał‚ych liczbą… komórek, należy na standardowe wyjś›cie wyprowadzić‡ jeden wiersz tekstu, zawierają…cy sł‚owo ERROR
 • w przeciwnym przypadku należy wyprowadzić‡ jeden wiersz tekstu zawierają…cy rozdzielone spacjami sumy liczb z kolejnych kolumn tabeli

 

Przykł‚ad

Wejście:

<html><head></head><body><table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table></body></html>

Wyjście:

4 6

Informacje dodatkowe

 • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

 • każde poprawne rozwią…zanie daje 10% punktacji zadania
 • zadanie ma wartość‡ punktową… 4,0
 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2015-03-14
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:CSHARP CPP CPP14 C99 PAS-FPC PERL6 PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC RUBY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.