Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING40 - Wyrazy ciągu

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING4 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wyrazy

Twoim zadaniem bę™dzie sprawdzenie, czy z pewnego zestawu liczb rzeczywistych da się ułożyć wycinek ciągu arytmetycznego.

Wejś›cie

  • jeden wiersz tekstu zawierający nieznaną z góry liczbę liczb rzeczywistych (liczb będzie co najmniej 3 i nie więcej niż 100)

Wyjś›cie

  • jeden wiersz tekstu (zakończony znakiem przejścia do nowego wiersza), zawierający słowo TAK, jeśli z liczb na wejściu można ułożyć wycinek ciągu arytmetycznego albo słowo NIE w przeciwnym wypadku 

 

Przykł‚ad

Wejś›cie: 

10. 1.0 5.0

Wyjście:

NIE

Wejś›cie:

9.0 1.0 5.0

Wyjście:

TAK

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwią…zanie daje 10% punktacji zadania
  • zadanie ma wartość‡ punktową… 1,0
 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2015-09-19
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego2000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: MAWK BC NCSHARP COFFEE DART FORTH GOSU JULIA KTLN OCT PROLOG PYPY3 R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.