Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING41 - Koszule

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING4 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Koszule

Od wielu lat informatyk kojarzony jest z koszulą w kratę. Czas zmienić przestarzały trend i przerzucić się na paski. Twoim zadaniem jest zaprojektowanie nowego wzoru koszuli w ukośne wielokolorowe paski. Paski układają się w taki sposób, by biec od lewej z dołu do prawej ku górze. Szerokość paska mierzymy liczbą cyfr ułożonych poziomie w najszerszym miejscu. Układanie pasków zaczynamy od lewej, co oznacza, że po prawej stronie tkaniny paski mogą nie być kompletne.

Wejś›cie

 • trzy wiersze tekstu, każdy zawierający po jednej liczbie całkowitej; liczby oznaczają kolejno:
  • N – rozdzielczość koszuli (10 ≤ N ≤ 200)
  • W – szerokość pasków (1 ≤ W ≤ 10)
  • C – liczba kolorów na koszuli (2 ≤ C ≤ 10)

Wyjś›cie

 • N wierszy zawierających N kolumn z elementami oddzielonymi spacjami; elementy odpowiadają stworzonemu wzorowi; kolory są kolejno oznaczane poprzez liczby całkowite począwszy od 0 

 

Przykł‚ad

Wejś›cie: 

10

2

2

Wyjście:

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1


Informacje dodatkowe

 • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

 • każde poprawne rozwią…zanie daje 10% punktacji zadania
 • zadanie ma wartość‡ punktową… 2,0
 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2015-10-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego1500B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: MAWK BC COFFEE DART FORTH GOSU KTLN OCT PROLOG PYPY3 R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.