Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING42 - Skoczek

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING4 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Skoczek

Twoim zadaniem jest napisanie programu, który sprawdzi, czy skoczek umieszczony na planszy szachowej ma w swoim zasięgu bicia przynajmniej jednego piona.

Wejś›cie

 • jeden wiersz tekstu zawierający opis zawartości szachownicy; może zawierać znaki z poniższego zestawu:
  • x – pole puste

  • k - skoczek (koń)
  • + – pionek 
  • ; – koniec rzędu pól na szachownicy

Wyjś›cie

 • 1 wiersz zawierający liczbę:
  • 1 – możliwe bicie
  • 0 – brak bicia
  • -1  – błąd

 

Przykł‚ad

Wejś›cie: 

xxxxxxkx;xxxxxxxx;xxxxxxx+;xxxxxxxx;xxxxxxxx;xxxxxxxx;xxxxxxxx;xxxxxxxx

 

Wyjście:

1


Informacje dodatkowe

 • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

 • każde poprawne rozwią…zanie daje 10% punktacji zadania
 • zadanie ma wartość‡ punktową… 2,0
 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2015-10-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego2500B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: MAWK BC COFFEE DART FORTH GOSU KTLN OCT PROLOG R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.