Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING43 - Słowa Fibonacciego

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING4 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Słowa Fibonacciego

Zapewne zetknąłeś się już nieraz z pojęciem ciągu Fibonacciego. Dzisiaj pokażemy ci, czym są słowa Fibonacciego - to ciągi znaków, budowane według rekurencyjnej zasady, niesłychanie podobnej do tej, jakiej używa się w ciągu. Różnica jest taka, że zamiast dodawania liczb używa się łączenia (kontatenacji) łańcuchów, a pierwsze dwa słowa (nazywane tutaj X i Y) są parametrami algorytmu.

Postać n-tego słowa Fibonacciego określa następująca reguła:

Fn =  

  X dla n = 0
  Y dla n = 1
  Fn-1 ⋅ Fn-2

Operator oznacza tu konkatenację łańcuchów.

Innymi słowy, n-te słowo Fibonacciego (dla n > 1) powstaje z konkatenacji dwóch słów poprzedzających.

Twoim zadaniem jest napisanie programu, który będzie generował wybrane słowa Fibonacciego na podstawie ciągów znaków określających dwa pierwsze słowa, jednak wyprowadzeniu na standardowe wyjście podlegać będą jednak tylko te słowa, których numer jest potęgą trzeciej danej programu i który to numer nie jest większy niż dana czwarta.

Wejś›cie

 • cztery wiersze tekstu zawierające kolejno:
   
  • X zerowe słowo Fibonacciego
  • Y pierwsze słowo Fibonacciego
  •  n – całkowita podstawa potęgi (n > 0)
  • m – maksymalny numer słowa (0 < m < 100)

Wyjś›cie

 • k wierszy zawierających kolejne słowa Fibonacciego, wygenerowane według założeń zadania

 

Przykł‚ad

Wejś›cie: 

ab
cd
2
10

Wyjście:


cd
cdab
cdabcdcdab
cdabcdcdabcdabcdcdabcdcdabcdabcdcdabcdabcdcdabcdcdabcdabcdcdabcdcdab


Informacje dodatkowe

 • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

 • każde poprawne rozwią…zanie daje 10% punktacji zadania
 • zadanie ma wartość‡ punktową… 2,0
 

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2015-11-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego2500B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 MAWK BC COFFEE DART FORTH GOSU JS-MONKEY KTLN OCT PROLOG R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.