Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING47 - Zliczacz

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING4 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zliczacz

Twoim zadaniem jest zliczenie wystąpień wskazanych znaków w podanym łańcuchu. Zakładamy, że żadna para szukanych znaków nie mogą wystąpić w łańcuchu takiej samej liczbie.

 

Wejś›cie

2 wiersze tekstu zawierające kolejno:

  • x - łańcuch znaków alfanumerycznych
  • y - łańcuch znaków alfanumerycznych, które należy odszukać i zliczyć w łańcuchu x; każdy ze znaków w łańcuchu y występuje w nim dokładnie 1 raz

Wyjś›cie

n wierszy tekstu (gdzie n jest długością łańcucha y), każdy zawierający znak oraz jego liczność, rozdzielone tabulatorem

Przykł‚ad

Wejś›cie: 

fjashhjfshjhjsdhjfdhjsdhjfghhsdf34rwrnvcnikjg8454893924
fhab

Wyjście:

b    0
a    1
f    5
h    9

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwią…zanie daje 10% punktacji zadania
  • zadanie ma wartość‡ punktową… 2,0

Algorytm startuje z zadanego przedziału , a w kolejnych krokach obliczamy środek aktualnego przedziału:

I zmniejszamy go zgodnie z regułami:

  1. Jeśli , to

  2. Jeśli to


Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2015-12-06
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego500B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 MAWK BC NCSHARP COFFEE DART FORTH GOSU JS-MONKEY JULIA KTLN OCT PROLOG PYPY3 R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.