Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING52 - Rysowanka

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING5 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Kodekoder

Na kartce w kratkę zaznaczono pewne punkty i połączono je odcinkami w ten sposób, że każdy punkt wchodzi w skład co najmniej jednego odcinka. Twoje zadanie polega na sprawdzeniu, czy uzyskaną figurę można było narysować za jednym zamachem bez odrywania pisaka od kartki, nie przechodząc przez żaden z odcinków więcej niż raz.

Wejś›cie

 • kolejno:
  • wiersz tekstu zawierający liczbę testów n
  • liczba odcinków w teście t
  • t wierszy opisujących odcinki, każdy zawierający cztery (rozdzielone spacjami) liczby całkowite określające odpowiednio współrzędne początku i końca odcinka

Wyjś›cie

 • dla każdego testu wyprowadź w osobnej linii słowo TAK, jeśli tę figurę da się narysować bez odrywania pisaka od kartki, bądź słowo NIE w przeciwnym wypadku.

Przykł‚ad

Wejś›cie: 

2

5

-1 1 1 1

1 1 -1 -1

-1 -1 -1 1

-1 1 1 -1

1 -1 1 1

6

0 0 0 1

1 0 1 1

0 2 1 2

0 2 0 1

1 2 1 1

1 1 0 1

 

Wyjście:

TAK

NIE


Informacje dodatkowe

 • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

 • każde poprawne rozwią…zanie daje 10% punktacji zadania

 • zadanie ma wartość‡ punktową… 5,0

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2016-10-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA OBJC PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PHP PYTHON PYPY PYTHON3 PY_NBC RUBY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.