Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING71 - Nonogram

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING7 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Nonogram 

Nonogram to układanka logiczna polegająca na odpowiednim zaczernianiu pól diagramu. Zaczernione pola muszą spełniać kryteria zakodowane w postaci liczb umieszczonych wokół diagramu. Przykładowo ciąg liczb „5 7 2” w wierszu wskazuje, że trzeba kolejno zaczernić grupę pięciu, siedmiu i dwóch pól w tym wierszu.

Przykładowy kompletny nonogram wygląda tak:

Twoje zadanie polega na wyświetleniu wszystkich możliwych kombinacji zaczernienia danego wiersza.

Wejście

  1. w pierwszym wierszu znajduje się liczba pól;
  2. w drugim wierszu znajduje się liczba grup n do zaczernienia;
  3. w trzecim wierszu znajduje się n liczb będących rozmiarami grup.

Wyjście

Wiersze reprezentujące kolejne kombinacje zaczernienia pól, przy czym polu pustemu powinien odpowiadać znak kropki, a polu zaczernionemu znak #.

Przykład

Wejście:

9
2
2 3

Wyjście:

##.###...
##..###..
##...###.
##....###
.##.###..
.##..###.
.##...###
..##.###.
..##..###
...##.###

Wejście:

11
3
2 2 2

Wyjście:

##.##.##...
##.##..##..
##.##...##.
##.##....##
##..##.##..
##..##..##.
##..##...##
##...##.##.
##...##..##
##....##.##
.##.##.##..
.##.##..##.
.##.##...##
.##..##.##.
.##..##..##
.##...##.##
..##.##.##.
..##.##..##
..##..##.##
...##.##.##

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych
  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania
  • zadanie ma wartość punktową 4,0

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2018-10-21
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.