Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING72 - Nonogram II

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING7 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Nonogram II

Tym razem twoje zadanie polega na zakodowaniu podanego na wejściu nonogramu.

Wejście

  1. w pierwszym wierszu znajdują się dwie liczby rozdzielone spacją, które oznaczają kolejno liczbę wierszy i liczbę kolumn w diagramie
  2. w kolejnych wierszach znajduje się rysunek nonogramu, gdzie puste pole reprezentuje znak kropki, a zaczernione pole znak #

Wyjście

Zakodowane kolejno wiersze (od lewej do prawej) i kolumny (z góry na dół). W przypadku pustego wiersza/kolumny należy wypisać X.

Przykład

Wejście:

5 5
#####
.###.
..#..
.#.#.
#####

Wyjście:

5
3
1
1 1
5
1 1
2 2
3 1
2 2
1 1

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych
  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania
  • zadanie ma wartość punktową 3,0

Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2018-10-27
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.