Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING78 - Łączenie w pary

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING7 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Łączenie w pary

Twoje zadanie polega na sprawdzeniu, ile punktów można połączyć w pary, tak aby wynikowe odcinki nie miały części wspólnej (przecięcie lub zetknięcie z innym odcinkiem nie wchodzi w grę). Łączyć można jedynie „wolne” punkty. Część punktów może już być połączona. Punkty są unikalne – jakiekolwiek dwa punkty nie pokrywają się.

Wejście

 • w pierwszym wierszu znajduje się liczba punktów n (nie więcej niż 25)
 • w kolejnych n wierszach znajdują się 2 liczby całkowite z zakresu od -109 do 109 oddzielone spacją, określające współrzędne punktu
 • w kolejno następującym wierszu znajduje się liczba dotychczas utworzonych par m
 • w kolejnych m wierszach znajdują się 2 liczby oddzielone spacją, informujące o tym, które punkty połączono (punkty numerowane są kolejno od 1)

Wyjście

 • jeden wiersz zawierający maksymalną liczbę odcinków (nie licząc tych już utworzonych wcześniej), które można utworzyć w ten sposób, by spełniały warunki zadania.

Przykład

Wejście:

6
1 1
3 3
1 2
2 1
1 3
3 1
1
1 2

Wyjście:

2
 • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych
 • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania
 • zadanie ma wartość punktową 5,0

 • Dodane przez:Sławomir Wernikowski
  Data dodania:2019-02-24
  Limit czasu wykonania programu:2s-4s
  Limit długości kodu źródłowego10000B
  Limit pamięci:1536MB
  Cluster: Cube (Intel G860)
  Języki programowania:All
  © Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.