Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_02_02 - WERTYU

Powszechnym błędem ( a przynajmniej tak słyszałem :-) ) podczas pisania na klawiaturze jest złe ustawianie rąk - o jeden rząd klawiszy na prawo od poprawnej pozycji. W ten sposób zaczynamy pisać 'Q' jako 'W', 'J' jako 'K' itd. Twoim zadaniem jest odkodować tekst zapisany w ten sposób. Dysponujemy klawiaturą jak na rysunku poniżej. W spację zawsze łatwo trafić, dlatego nigdy nie jest ona zakodowana.

 

klawiatura

Wejście

Wejście rozpoczyna liczba t<=10 oznazająca ilość testów. Każdy test składa się z jednej linii o długości nie większej niż 100 znaków. Możliwe znaki na wejściu to duże litery alfabetu angielskiego, cyfry oraz znaki interpunkcyjne jak na rysunku wyżej. Znaki: "Q", "A", "Z", odwrotny apostrof (znak przed jedynką) na wejściu nie występują, tak samo jak klawisze na których jest słowo (Tab, BackSp, Control, Enter, itp).

Wyjście

Dla każdego testu należy wypisać w oddzielnej linii odkodowany tekst.

Przykład

Wejście:
1
O ;PBR D[PK

Wyjście:
I LOVE SPOJ

Dodane przez:Adam Bąk
Data dodania:2012-09-29
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:ALGOLIGA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.