Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_06_10 - Poprawka

poprawka

Na poprawkę ze "Wstępu do Algorytmów" zgłosiło się jeszcze wielu studentów. Profesor Algobit i dla nich przygotował zadanie. Wie, że jest to ostatnia szansa i postanowił, że nie będzie ono trudne. Oto treść zadania:

Dla podanej liczby naturalnej nie większej od 4∙107 wypisz wszystkie liczby w porządku malejącym, które można zbudować wykorzystując wszystkie cyfry podanej liczby (zera wiodące opuszczamy).

Wejście

Pewna ilość wierszy. W każdym wierszu jedna liczba naturalna nie większa niż 4∙107

Wyjście

Dla każdej liczby zestaw wierszy składających się z liczb spełniających kryteria zadania

Przykład

Wejście:
123
201

Wyjście:
321
312
231
213
132
123
210
201
120
102
21
12

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-05-01
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2021-10-23 22:28:22
najpierw nie zalicza potem zalicza fejk
2021-10-23 22:28:08
oszukany czas mysle
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.