Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BFN2 - Piotruś w Krainie Liczb Pierwszych

Piotruś szybko poradził sobie z poprzednim problemem, jednakże zmęczony monotonnym dodawaniem zasnął... Cóż za wspaniała kraina, gdzie jestem? - spytał Piotruś małego chłopca, który bawił się klockami ponumerowanymi liczbami 2,3,5,7,11.... W Krainie Liczb Pierwszych - usłyszał. Rozejrzał się wokoło - faktycznie! Wszystkie domy ponumerowane są kolejnymi liczbami pierwszymi! Zafascynowany Piotruś wybrał się na długi spacer, podziwiając spryt mieszkańców, których nic nie dzieliło... Ciekawe, ilu ich jest? - pomyślał Piotruś. Jeżeli wszystkie numery domów się mieszczą między L a U - to na ulicy mieszkają... wtem Piotruś się obudził, słysząc pytanie nauczycielki: Piotruś, ile jest liczb pierwszych? Mógłbyś je wszystkie wypisać?

Wejście

W pierwszej linii na wejściu znajduje się liczba opisująca ilość przypadków testowych: t <= 150. W każdej kolejnej linii znajdują się dwie liczby oddzielone spacją: L oraz U, L - dolna granica przedziału, U - górna granica przedziału, założenia: 2 <= L < U <= 2147483647 oraz U-L <= 1000000.

Wyjście

W kolejnych liniach na wyjściu wypisać należy kolejne liczby pierwsze z ustalonego przedziału. [L; U] w porządku rosnącym.

Przykład

Wejście:

2
2 10
3 7

Wyjście:

2
3
5
7
3
5
7

Dodane przez:mima
Data dodania:2005-05-08
Limit czasu wykonania programu:13s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST CHICKEN SCM qobi SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:autor: Roman Sol

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.