Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BINARYII - Trojkowy na dziesietny

Daną liczbę czterocyfrową zapisaną w systemie trójkowym zamień na liczbę dziesiętną.

Input

Cztery cyfry w systemie trójkowym oddzielane spacją

Output

Jedna liczba zapisana w systemie dziesiętnym

Przykład1

Input:
1 0 0 1

Output:
28

Przykład2

Input:
0 1 1 1

Output:
13

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-10-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.