Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BST0001 - Drzewo BST wersja light

W tym zadaniu należy wykonać symulację drzewa BST - (Binary Search Tree).

Wykonujemy następujące czynności:

  • i - wstaw element val do drzewa
  • s - wyszukaj element val  i wypisz wierzchołki odwiedzane, nawet w sytuacji, gdy dany element nie występuje w drzewie
  • m - wyszukaj minimum
  • M - wyszukaj maksimum

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t nie większa niż milion, określająca liczbę zapytań.

W kolejnych t wierszach instrukcje postaci:

  • i [wartość]
  • s [wartość]
  • m
  • M
Wartości są unikatowe i mieszczą się w typie int.

Wyjście

Dla operacji s wypisz kolejne odwiedzane wierzchołki drzewa, dla m wypisz najmniejszą wartość, dla M największą wartość.

Przykład

Wejście:
8
i 5
i 3
i 10
i 8
s 8
m
M
i 2

Output:
5 10 8 
3
10

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-10-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.