Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CHOINKA - Połowa choinki

Napisz program, który dla zadanego n < 1001, narysuje połowę choinki o boku n, składająca się z dwóch krzaczków i nóżki. 

Input

Jedna liczba określająca długość każdego elementu choinki oraz jeden znak, z którego mają się składać elementy choinki.

Output

Choinka narysowana z danego znako o długości n każdego elementu.

Example1

Input:
3 *

Output:
*
**
***
*
**
***
*
*
*

Example2

Input:
2 &

Output:
&
&&
&
&&
&
&Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-12-03
Limit czasu wykonania programu:0.102s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.