Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CHRITDE - Po prostu suma

Dodaj do siebie kod ASCII podanego znaku, liczbę całkowitą oraz część całkowitą z liczby rzeczywistej.

Wejście

Na wejściu pojawi się znak, następnie liczba całkowita mieszcząca się w przedziale [-1015, 1015] oraz niewielka liczba rzeczywista.

Wyjście

Wynik będący sumą trzech wartości.

Przykład

Wejście:
d 100 100.12

Wyjście:
300

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-10-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.