Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CMI_02_P07 - Spacje

Na wejściu pojawi się jedno zdanie. Określ, ile razy pojawił się znak spacji.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu zdanie złożone z maksymalnie 1000 znaków.

Wyjście

Jedna liczba określająca liczbę wystąpień spacji.

Przykład

Wejście:
Ala ma kota.

Wyjście:
2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-11-18
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.