Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DOMSUM - Gra Jasia i Stasia

Jasiu i Stasio postanowili zagrać w grę. Polega ona na tym, że najpierw Jasio podaje ilość liczb n jaką wylosuje, a potem Stasio m. Następnie obaj wybierają kolei jak największą liczbę aż do końca. Wygrywa ten, kto będzie miał największą sumę wszystkich liczb. Jeśli obaj mają taki sam wynik, oznaczać to będzie, że jest REMIS. Zawsze pierwszy zaczyna wybierać Jasio.

Wejście

W pierwszej linii dwie liczby n i m z zakresu (-1 000 000 <= n,m <= 1 000 000). W drugiej linii n liczb całkowitych niewiększych niż milion. W trzeciej linii wejścia m liczb całkowitych niewiększych niż milion.

Wyjście

Dla podanych liczb wejściowych należy wypisać zgodnie z historyjką JASIO, STASIO albo REMIS.

Uwaga! To zadanie jest na skracanie kodu!

Przykład 

Wejście:

5 6

1 4 5 2 5

2 4 6 9 0 2

 

Wyjście:

JASIO


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-12-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.