Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DOPARYYRAPOD - Do pary

Określ, czy dla zadanego ciągu liczb możliwe jest połączenie wszystkich liczb w pary w ten sposób, aby suma każdej takiej pary była liczbą parzystą? 

Wejście

W pierwszym wierszu jedna niewielka liczba określająca ilość zestawów danych.

Specyfikacja każdego zestawu testowego:

W pierwszym wierszu jedna niewielka liczba n określająca długość ciągu.

W drugim wierszu n liczb należących do przedziału [0..1000].

Wyjście

Dla każdego zestawu napis TAK, jeśli ciąg spełnia warunki zadania lub napis NIE w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście:
2
4
3 2 1 6
3
6 6 6
Wyjście:
TAK
NIE

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-04-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.