Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

IFCYFRY - Suma cyfr - if - else

Napisz program, króry wyznaczy sumę cyfr liczby naturalnej, która składa się z co najwyżej 4 cyfr.

Input

Jenda liczba naturalna nie większa niż 9999.

Output

Suma cyfr podanej liczby.

Example

Input:
12

Output:
3

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-11-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.