Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JASIO63 - Suma liczb naturalnych

Suma liczb naturalnych

Napisz program, który obliczy sumę początkowych n liczb naturalnych.

Sumę początkowych n liczb naturalnych możemy obliczyć ze wzoru: Sn = (1 + n)/2 ⋅ n.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna n ( 1 ≤ n ≤ 104).

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę - sumę początkowych n liczb naturalnych.

Przykład

Dla danych wejściowych:

5

poprawną odpowiedzią jest:

15

Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2020-11-18
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.