Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JASIO64 - Miara kąta w n-kącie foremnym

Miara kąta w n-kącie foremnym

Napisz program, który wyznaczy miarę kąta wewnętrznego n-kąta foremnego.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna n (1 ≤ n ≤ 103), oznaczająca liczbę kątów (boków) wielokąta.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę - miarę kąta wewnętrznego n-kąta foremnego z dokładnością do co najmniej dwóch cyfr po przecinku.

Przykład 1

Dla danych wejściowych:

3

poprawną odpowiedzią jest:

60

Przykład 2

Dla danych wejściowych:

6

poprawną odpowiedzią jest:

120

Przykład 3

Dla danych wejściowych:

7

poprawną odpowiedzią jest:

128.571

Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2020-11-18
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.