Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

JEDNOSTK - Zamiana jednostki

Dla zadanej jednej liczby naturalnej z zakresu [0..100000] wyrażającą masę w kilogramach, zamień ją na gramy i tony.

Input

Jedna liczba reprezentująca kilogramy.

Output

Dwie liczby w oddzielnych wierszach. Jedna to gramy, zaś druga to tony. Wynik należy wyświetlić w taki sposób jak to przedstaiono w przykładzie.

W niektórych przypadkach dla strumieni należy użyć manipulatora fixed, który usuwa postać wykładniczą z liczby. Link z materiałami.

Example

Input:
2000

Output:
2000000g
2t

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-11-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.