Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KACZKA - Kaczka FiFi

Kaczka FiFi

Jasiu podczas jedzenia śniadania rozmawiał z swoją mamą. Mama ostrzegła Jasia, aby dziś uważał, ponieważ piątki 13-nastego są zazwyczaj pechowe. Zważywszy na ostrzeżenie, Jasiu nie przejął się tym faktem i udał się do szkoły

Jasiowi została ostatnia lekcja w tym dniu i sądził, że to co mówiła mama jest po prostu nieprawdą. Zaczęła się lekcja programowania i nauczyciel sprawdził sprawdziany, na których kazał napisać program, który wyświetli n-tą liczbę ciągu takiego, który zaczyna się od 1, 1, a następną liczbą będzie suma dwóch poprzednich. Gdy, nauczyciel podał mu kartkę z sprawdzianem, Jasiu bardzo się zdenerwował. Popatrzył na margines gdzie nauczyciel napisał "Twój program nie działa dla liczby 13" i dostał ocenę niedostateczną. Od tej pory, Jasiu znienawidził wszystkie 13-nastki!

Podczas drogi powrotnej do domu Jasiu zobaczył... Kaczkę! Miała ona napis FiFi, a na dodatek potrafiła wypowiadać liczby. Jasiu próbował nauczyć kaczkę aby wypowiadała t liczb, a potem wybierała najmniejszą lub największą liczbę z ciągu. Po długich staraniach Jasiu poddał się. Nauczył ją jedynie wypowiadać największą i najmniejszą liczbę, dzięki sprawdzeniu parzystości wypowiedzianych liczb przez nią. Zauważył rownież, że łączy go pewna rzecz z kaczką i czasami zamiast wyboru najmniejszej lub największej mówiła 0.

Wejście:

W pierwszym wierszu znajduje się liczba t wypowiedziana przez Jasia. (1<=t<=10)

W drugim wierszu znajduje się n liczb wypowiedzianych przez Kaczkę FiFi. (1<=n<=20000)

Wyjście:

Najmniejsza lub największa liczba z ciągu wypowiedzianego przez Kaczkę FiFi.

Przykład:

Input:
5
1 2 3 4 5

Output: 1

Dodane przez:Szymon Witkowski
Data dodania:2015-11-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.