Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KSCLD - Liczba dwucyfrowa

Wyznacz pierwiastek sumy kwadratów cyfr podanej dwycyfrowej liczby naturalnej.

Wejście

Jedna dwucyfrowa liczba naturalna.

Wyjście

Pierwiastek sumy kwadratów cyfr podanej liczby

Przykład

Wejście:
34

Wyjście:
5
Wyjaśnienie: 34: 9 + 16 = 25. Pierwiastek z 25 = 5.

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-10-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.