Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LITERRY - Na duże

Napisz program, zamieni wszystkie małe litery na duże.

Wejście

Ciąg składający się z małych i dużych liter zakończony kropką.

Wyjście

Ciąg składający się z dużych liter (bez kropki)

Przykład

Wejście:
Alamakota.

Wyjście:
ALAMAKOTA

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-11-17
Limit czasu wykonania programu:1s-2.503s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:CPP14 PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.