Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LIZAKOI - Lizak

Link do zadania 

Uwaga!

Z powodu ograniczeń systemu spoj, zadanie należy rozwiązać sposobem przedstawionym na zajęciach. Jeśli twój program otrzymuje błędną odpowiedź, warto sprawdzić rozwiązanie na platformie szkopul.edu.pl


	

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-06-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:OI

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.