Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MANUTD - Deszyfruj i Ty

Zbliża się koniec roku szkolnego. Ocena Jasia z informatyki waha się między 5 a 6. Nauczyciel postanowił więc dać mu zadanie, które zadecyduje o jego ocenie na koniec roku. Polega ono na odszyfrowaniu wiadomości zapisanych przez nauczyciela. Jako iż Jasiu jest bardzo bystrym uczniem, od razu odgadł szyfr i napisał program, nie jest jednak do końca pewny, czy wszystko działa poprawnie, więc poprosił Ciebie, jako zdolnego informatyka o napisanie programu, aby móc porównać odpowiedzi wyrzucane przez wasze programy.

WEJŚCIE

Na wejściu znajduje się pewna nieokreślona liczba zaszyfrowanych przez nauczyciela haseł. Każde z nich znajduje się w oddzielnej linii. Hasło jest liczbą naturalną nie większą niż 10300.

WYJŚCIE

Na wyjściu znajdują się odszyfrowane przez Ciebie hasła składające się jedynie z wielkich liter alfabetu angielskiego oraz spacji. Każde hasło należy oddzielić znakiem nowej linii.

Przykład

Wejście:
65152195128385390224600711840715
66158228276375192511256684790836828975
6813824936044542057468066632080338410921246
Wyjście:
Zadanie ma formę łamigłówki, dlatego celowo nie podano zależności pomiędzy danymi wejściowymi a wyjściowymi. Szyfr należy złamać samodzielnie.

Dodane przez:Dawid Sowiński
Data dodania:2016-05-12
Limit czasu wykonania programu:0.400s-0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.