Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ODL2PKT - Odległość między punktami

Napisz program, który obilczy odległość między dwoma punktami w przestrzeni trójwymiarowej.

Wyjaśnienie do zadania:

Mamy dwa punkty o współrzędnych: A=(x1,y1,z1), B=(x2,y2,z2). Odległość między tymi punktami liczymy ze wzoru:

sqrt((x1-x2)2+(y1-y2)2+(z1-z2)2)

 

Input

Współrzędne całkowite punktów, odpowiednio x1,y1,z1,x2,y2,z2.

Output

Odległość między punktami A i B. Wynik zaokrąglij do 5 miejsc po przecinku.

Example

Input:
1 2 3 3 2 4

Output:
2.23607

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-10-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.