Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PKTAB2 - Liczby podzielne przez 2

Do przeanalizowania masz maksymalnie 1000 liczb binarnych, gdzie każda z nich może składać się z co najwyżej 250 cyfr (żaden typ całkowity w C++ nie potrafi przechować tak dużych liczb). Określ ile jest takich liczb, które są podzielne przez 2. (Liczby podzielne przez 2 w systemie dwójkowym to takie, których najmniej znacząca cyfra jest równa 0).

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca ilość liczb binarnych. W kolejnych wierszach liczby binarne złożone z co najwyżej 250 cyfr.

Wyjście

Jedna liczba określająca ilość liczb, są podzielne przez 2.

Przykład

Wejście:
5
10111001
1100
101
1
10

Wyjście:
2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-12-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.