Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PKTAB4 - Po tyle samo zer i jedynek

Do przeanalizowania masz maksymalnie 1000 liczb binarnych, gdzia każda z nich może składać się z co najwyżej 250 cyfr (żaden typ całkowity w C++ nie potrafi przechować tak dużych liczb). Wyszukaj liczby, które złożone są z takiej samej liczby jedynek i zer.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca ilość liczb binarnych. W kolejnych wierszach liczby binarne złożone z co najwyżej 250 cyfr.

Wyjście

Wypisz tylko te liczby, które mają taką samą liczbę zer i jedynek.

Przykład

Wejście:
5
10111001
1100
101
1
10

Wyjście:
1100
10

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-12-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.