Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PLINZWRT - Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem

Napisz program, który wyszuka element w tablicy. Jeśli takiego elementu nie ma, program powinien zwrócić -1. Wartownikiem dla danego zbioru liczb jest wartość -1.

Input

Wpierwszym wierszu ciąg liczb naturalnych zakończony wartością -1. Ilość liczb nie przekracza 10000.

Następnie jedna liczba q określająca ilość zapytań.

Dalej q wierszy z zapytaniami w postaci jednej liczby.

Output

Dla każdego zestawu numer komórki w tablicy (komórki numerujemy od 0), w której napotkano pierwsze wystąpienie szukanej liczby, lub wartość -1 w przypadku, gdy w zbiorze dana liczba nie wystepuje.

Example

Input:
1 2 3 2 1 9 0 -1
2
3
7

Output:
2
-1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-03-11
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.