Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POL - Połowa

Dla podanego ciągu długości 2*k, wypisz na standardowe wyjście dokładnie pierwszą połowę ciągu.

Wejście

W pierwszej linijce wejścia znajduje się jedna liczba całkowita t (1<=t<=100). Każdy wiersz o numerze od 2 do t+1, zawiera ciąg długości 2*k (1<=k<=1000).

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego na wyjściu powinien pojawić się ciąg będący pierwszą połową wczytanego ciągu.

Example

Wejście:
3
pierwszy
lubiec
ktotozrobi

Output:
pier
lub
ktoto

Dodane przez:Marcin Sasinowski
Data dodania:2006-10-27
Limit czasu wykonania programu:1.418s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Folklor

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.