Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POLEDZIAL - Pole Jasia vs pole Stasia

Jasio zakupił działkę w kształcie trójkąta prostokątnego. Stasiu postanowił nie być gorszy i także znalazł działkę w tym kształcie. Napisz program, który stwierdzi, która działka jest większa.

Wejście

W pierwszym wierszu trzy liczby całkowite Jasia, reprezentujące długości boków trójkąta prostokątnego, następnie trzy liczby Stasia będące dlugościami boków działki Stasia.

Wyjście

Napis Jasio, gdy działka Jasia jest większa, napis Stasio, gdy działka Stasia jest większa lub napis = , gdy działki są równe

Przykład

Wejście:
3 4 5
5 3 4
Wyjście:
=

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-10-28
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.