Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POLEROMB - Wyznacz pole rombu

Twoim zadaniem jest wyznaczenie pola rombu. Jeśli d1 i d2 to przekątne rombu, jego pole możemy wyliczyć ze wzoru P = d1*d2/2;

Wejście

Na wejściu pojawią się dwie liczby rzeczywiste d1 i d2.

Wyjście

Pole rombu zapisane w postaci: "Pole rombu, ktorego przekatne sa rowne [d1] i [d2] wynosi [wynik]"

Przykład

Wejście:
3 5

Wyjście:
Pole rombu, ktorego przekatne sa rowne 3 i 5 wynosi 7.5

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-10-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.