Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POLETROJKATA - Pole trójkąta

Wyznacz pole trójkąta, w którym podano podstawę i wysokość. Pole trójkąta liczymy ze wzoru: P = a*h/2.

Wejście

Na wejściu pojawią się dwie liczby rzeczywiste a i h.

Wyjście

Pole trójkąta w postaci: "Pole trojkata, ktorego wysokosc wynosi [h] a podstawa [a] jest rowne [wynik]

Przykład

Wejście:
3 3

Wyjście:
Pole trojkata, ktorego wysokosc wynosi 3 a podstawa 3 jest rowne 4.5

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-10-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.