Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POLTR - Pole trapezu

Napisz program, który policzy pole trapezu.

Input

Trzy liczby rzeczywiste dodatnie a, b i h, gdzie a i b to długości podstaw, natomiast h to wysokość trapezu.

Output

Szukane pole.

Example

Input:
2 3 2

Output:
5

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-10-28
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.