Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PRIMEVNEXT - Liczby pierwsze kolejno odlicz

Z danego przedziału wypisz, które liczby są pierwsze, a które nie są.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu dwie liczby naturalne takie że, 0 < a < b < 1 000 000 oraz b - a < 1000.

Wyjście

Dla przedziału [a..b] dla kolejnych liczb a, a+1, a+2, ..., b wypisz napis prime lub not prime w zależności, czy dana liczba jest pierwsza, czy nie jest.

Przykład

Wejście:
1 6

Wyjście:
1 not prime
2 prime
3 prime
4 not prime
5 prime
6 not prime

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-12-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.