Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RNR_01_01 - Wróżbita

Podobno potrafisz wróżyć? W takim wypadku to zadanie nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu. Wybrałem w myślach dwie dodatnie liczby całkowite, których suma wynosi s zaś największy wspólny dzielnik jest równy d.

Odpowiedz na pytanie, jakie liczby mam na myśli?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów danych t ∈ [1, 10000]. W kolejnych t liniach znajdują się zestawy danych.

Każdy zestaw danych składa się z dwóch dodatnich liczb całkowitych s ∈ [1, 100] i d ∈ [1, 100] oznaczających odpowiednio sumę i największy wspólny dzielnik dwóch liczb, które wybrałem.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych wypisz w osobnej linii odpowiedź na pytanie, jakie liczby mam na myśli. Jeżeli istnieje wiele odpowiedzi, wypisz dowolną z nich. Jeżeli kłamię i takie liczby nie istnieją, wypisz 0 0.

Przykład

Wejście:

2
6 2
5 3

Wyjście:

2 4
0 0

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2019-02-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Rak n Roll 1

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.