Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RNR_01_02 - Kajak na wodzie

Dany jest wyraz złożony z małych liter. Twoim zadaniem jest wstawienie do niego dowolnej małej litery, tak aby powstał palindrom. Litera może być wstawiona na dowolnej pozycji.

Wejście

W pierwszej linii znajduje się liczba zestawów danych t ∈ [1, 300]. W kolejnych t liniach znajdują się zestawy danych.

Każdy zestaw danych to pojedynczy wyraz składający się z małych liter alfabetu angielskiego. Jego długość nie przekracza 100 liter.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać utworzony palindrom. Jeżeli można utworzyć wiele palindromów wybieramy ten, który jest pierwszy w porządku alfabetycznym.

Jeżeli palindromu nie da się utworzyć należy wypisać słowo NIE.

Przykład

Wejście:

3
kajak
na
wodzie

Wyjście:

kajjak
ana
NIE

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2019-02-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Rak n Roll 1

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.