Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RNR_01_05 - Usuń raka

Dzisiaj jest Twój wielki dzień, przeprowadzisz swoją pierwszą operację na oddziale onkologii. Dany jest ciąg komórek oznaczonych małymi literami alfabetu angielskiego. Musisz wybrać dowolne dwie spośród nich i zamienić je miejscami.

Odpowiedz na pytanie. Czy można zamienić miejscami dwie dowolne komórki, tak aby po wykonaniu zamiany ciąg nie zawierał podciągu spójnego rak?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów danych t ∈ [1, 100]. W kolejnych t liniach znajdują się zestawy danych.

Pojedynczy zestaw danych składa się z wyrazu określającego dany ciąg komórek. Wyraz złożony jest z małych liter alfabetu angielskiego, a jego długość zawiera się w przedziale [3, 105].

Wyjście

Odpowiedź dla każdego zestawu danych należy wypisać w osobnej linii.

Jeżeli można zamienić miejscami dwie dowolne komórki, tak aby po wykonaniu zamiany ciąg nie zawierał podciągu spójnego rak, to wypisujemy słowo TAK oraz numery wybranych komórek. Komórki numerowane są od lewej strony do prawej począwszy od 1. Numery wybranych komórek muszą być różne. Jeżeli istnieje wiele rozwiązań wypisz dowolne z nich.

Jeżeli taka zamiana nie jest możliwa należy wypisać słowo NIE.

Przykład

Wejście:

3
pomagam
raknroll
niepomagamboniemamrakaaraktoproblemchorychnaraka

Wyjście:

TAK 1 2
TAK 1 3
NIE

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2019-02-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Rak n Roll 1

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.