Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ROWWEK - Równość wektorów

Dla punktów A, B, C i D stwierdź, czy Wektor AB jest równy Wektor CD.

Wejście

Współrzędne punktów A, B, C i D. (np. ax, ay, bx, by, cx, cy, dx, dy), podane wartości są liczbami całkowitymi należącymi do przedziału [-1000..1000].

Wyjście

Jeśli Wektor AB i Wektor CD są równe, wypisz "tak" i współrzędne jednego z wektorów. W przeciwnym wypadku wypisz "nie".

Przykład

Wejście:
3 3 6 8 0 0 3 5
Wyjście:
tak [3;5]

Dodane przez:( ͡° ͜ʖ ͡°)
Data dodania:2014-10-30
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2014-10-31 12:02:34 Bartosz Ho³ubowicz
Jeśli wektor AB jest równy wektorowi CD to mają te same współrzędne, więc to nie ma znaczenia którego wypiszesz współrzędne.
2014-10-31 11:46:46 C††
jakiego wektora AB czy CD?


Ostatnio edytowany: 2014-10-31 14:52:25
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.