Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SAMOGLOS - Wypisz samogłoski

Napisz program, który wypisze tylko samogłoski w kolejności występowania podanego na wejściu wyrazu.

Wejście

Na wejściu pojawi się jeden wyraz składający się z maksymalnie stu znaków będących dużymi literami języka łacińskiego.

Wyjście

Ciąg samogłosek występujących w podanym wyrazie.

Przykład

Wejście:
JESTESHACKEREM

Wyjście:
EEAEE

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-12-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.