Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SRTRZL - Średnia arytmetyczna

Napisz program, który wyznaczy średnią arytmetyczną trzech liczb rzeczywistych.

Input

Trzy liczby rzeczywiste.

Output

Jedna liczba, będąca średnią arytmetyczną tych liczb

Example

Input:
1 2 3

Output:
2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-10-08
Limit czasu wykonania programu:0.224s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-DMD D-CLANG DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST CHICKEN SCM qobi SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2016-10-05 13:39:59


Ostatnio edytowany: 2016-10-05 13:40:10
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.