Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STACKSTOS - Napisy - stos

Napisz program, który wczytuje wyrazy pojawiające się w kolejnych liniach (nie wiadomo z góry, ile będzie linii), przestaje w momencie, gdy w danej linii pojawi się napis 'KONIEC'. Wówczas wypisuje na wyjściu wyrazy w kolejności od ostatniego do pierwszego. (Zakładamy, że każdy wyraz ma co najwyżej 20 znaków).

Zadanie zrealizuj przy wykorzystaniu stosu.

Wejście

Pewna ilość wyrazów złożonych z dużych liter języka łacińskiego. Ostatnim wyrazem jest wyraz KONIEC.

Wyjście

Wyrazy z wejścia od odstatniego do pierwszego.

Przykład

Wejście:
ALA
MA
KOTA
JESTEM
NIEWINNY
KONIEC

Wyjście:
NIEWINNY
JESTEM
KOTA
MA
ALA

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-04-24
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.