Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STRING301 - Wyraz na liczbę binarną (lite)

Na wejściu pojawi się jeden wyraz. Zaszyfruj go zamieniając na liczbę binarną według tej zasady: 

Jeśli jest mała litera, podmień ją na 0, jeśli duża, podmień ją na 1.

Wejście

Na wejściu pojawi się jeden wyraz złożony z co najmniej jednej litery i maksymalnie 100 liter języka łacińskiego.

Wyjście

Zaszyfrowany wyraz

Przykład

Wejście:
AlaMAkotA

Wyjście:
100110001

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-02-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.