Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STRINGZAD2 - Oooooooo!

Na wejściu pojawi się jeden wyraz. Policz, ile razy wystąpiła litera O.

Wejście

Jeden wyraz złożony wyłącznie z liter języka łacińskiego

Wyjście

Ilość wystąpień litery O.

Przykład

Wejście:
OleOleoleole

Output:
4

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-03-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2021-10-09 21:55:30
nie damy sie, nie damy sie
2021-10-09 21:54:39
ole ole ole
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.