Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STRINGZAD3 - Po spacji ma być duża

Napisz program, który wczyta zdanie i zamieni wszystkie litery stojące po spacji na duże.

Wejście

Jedno zdanie złożone wyłącznie z małych liter języka łacińskiego

Wyjście

Sformatuj zdanie w ten sposób, żeby każdy wyraz rozpoczynał się od dużej litery.

Przykład

Wejście:
ala ma kota

Wyjście:
Ala Ma Kota

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-03-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.