Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STRPOR - Porównaj stringi

Dla zadanej pary wyrazów wyświetl ten, który ma większą liczbę znaków, jeśli mają po równą, wypisz ten, którego pierwsza litera w alfabecie jest wcześniej, jeśli i w tej sytuacji jest to samo, wypisujemy obydwa w kolejności wczytania.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę zestawów danych (n < 100001).

Każdy zestaw składa się z dwóch wyrazów złożonych z dużych liter języka łacińskiego po maksymalnie 100 znaków.

Wyjście

Zdefiniowane w treści zadania.

Przykład

Wejście:
2
LOKOMOTYWA LOTOS
ADAM PATI
Wyjście:
LOKOMOTYWA
ADAM

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-12-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.